Ruszyła już 6 edycja programu Spółdzielnia pomysłów. W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj – im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

Zgłoszenie projektów i głosowanie publiczności potrwa do 28.06.2017 r. Kwota to nawet 10 tys. zł. 

więcej: tutaj