Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Lipiec 2017

Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

więcej: tutaj

Niepodległa

Zbliżające się stulecie odzyskania niepodległości jest idealną okazją do wyjątkowego świętowania. Tak jak się spodziewałam z tej okazji ogłaszane są nabory okazjonalne. Jednym, z nich jest program Niepodległa. Na ten cel przyrzeczono w 2017 r. 3 mln zł. Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń
związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa
pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych regionów kraju
prowadzącymi do niepodległości oraz szerokie włączanie mieszkańców Polski w
uczestniczenie w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach pozyskanych środków możliwa będzie realizacja zadań o charakterze
popularyzatorskim i edukacyjno-animacyjnym, takich, jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, konferencje., tworzenie ścieżek edukacyjnych, gier (terenowych, fabularnych, planszowych), wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych itp. Nabór trwa do 16 sierpnia 2017. Kwota od 5 000 zł do 50 000 zł.

uprawnieni to samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe 🙂

więcej: tutaj

 

Tu mieszkam, tu zmieniam BZ WBK

Już 15 lipca ruszy kolejna edycja programu Fundacji BZWBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Do 30 września 2017 wniosek może złożyć  każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii. Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.

więcej: tutaj

Z PZU po lekcjach

Pamiętajcie, ze tylko do końca miesiąca ( tj. 31.07 godz 11.59)macie czas na złożenie wniosków w konkursie grantowym Fundacji PZU dotyczącym organizacji zajęć pozalekcyjnych. Wniosek składać mogą fundacja, stowarzyszenia i uczniowskie kluby sportowe. Kwota to max 50 tys. zł.

więcej: tutaj

Na dobry początek BGK

Ruszyła już 9 edycja programu BGK dla dzieci w wieku 2 do 8 lat. To jedyny program dedykowany najmłodszym. Jak zawsze do zdobycia 10 tys, zł.Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Nabór wniosków trwa aż do 12 września 2017 r.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑