Zbliżające się stulecie odzyskania niepodległości jest idealną okazją do wyjątkowego świętowania. Tak jak się spodziewałam z tej okazji ogłaszane są nabory okazjonalne. Jednym, z nich jest program Niepodległa. Na ten cel przyrzeczono w 2017 r. 3 mln zł. Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości na temat wydarzeń
związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa
pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych regionów kraju
prowadzącymi do niepodległości oraz szerokie włączanie mieszkańców Polski w
uczestniczenie w obchodach rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach pozyskanych środków możliwa będzie realizacja zadań o charakterze
popularyzatorskim i edukacyjno-animacyjnym, takich, jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), wystawy (wraz z katalogami), konkursy, przeglądy, konferencje., tworzenie ścieżek edukacyjnych, gier (terenowych, fabularnych, planszowych), wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych itp. Nabór trwa do 16 sierpnia 2017. Kwota od 5 000 zł do 50 000 zł.

uprawnieni to samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe 🙂

więcej: tutaj