Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Czerwiec 2017

Spółdzielnia pomysłów SGB

Ruszyła już 6 edycja programu Spółdzielnia pomysłów. W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj – im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

Zgłoszenie projektów i głosowanie publiczności potrwa do 28.06.2017 r. Kwota to nawet 10 tys. zł. 

więcej: tutaj

Młodzi niepełnosprawni PZU

Fundacja PZU ogłosiła terminy na borów do swoich 3 konkursów grantowych . Pierwszy z nich „Młodzi niepełnosprawni-pełnosprawni z PZU” ruszył 1 czerwca.

Celem konkursu jest dofinansowanie działań, które służą zwiększeniu samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje, które realizują projekty polegające na prowadzeniu efektywnych działań służących przygotowaniu do życia, zapewniają dostęp do profesjonalnej, nowoczesnej i skutecznej rehabilitacji oraz organizują zajęcia edukacyjne, interesujące formy aktywizacji, warsztaty terapii zajęciowej czy wycieczki.

W konkursie zwraca się szczególną uwagę na innowacyjność projektów, których celem jest uruchomienie regularnych form opieki i stałych mechanizmów wsparcia, a także zaangażowanie rodziców i rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

nabór trwa do: 17.07.2017 (godz. 11:59)

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑