Fundacja Fabryka Marzeń przyznaje stypendia na okres 1 roku zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież do lat 25, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
– pochodzą z rodzin, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2000 zł netto,
– wykazuje ponadprzeciętne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia (nauka, sport, kultura itp.).
W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć do Fundacji wniosek o przyznanie stypendium. Wnioski stypendialne Prezes Zarządu zobowiązuje się rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia doręczenia do Fundacji wniosku o przyznanie stypendium. Stypendium będzie wypłacane miesięcznie na rachunek bankowy. Kolejny nabór 1 maja 2019 r. (woj. świętokrzyskie)więcej : tutaj

Fundacja Mariusz Wlazłego wspiera młodych siatkarzy. Program stypendialny „Stypendia dla Młodzieży Fundacji Mariusza Wlazłego” został stworzony dla dzieci szczególnie uzdolnionych sportowo. Celem programu jest realizacja wsparcia dla uczniów w  wieku od 10 do 17 lat,  przy priorytetowym traktowaniu uczniów uzdolnionych w zakresie piłki siatkowej, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w ich rozwoju.Stypendium przyznawane jest uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz stypendysty którego wysokość jest uzależniona od faktycznej potrzeby stypendysty. Więcej tutaj

Fundacja mBanku prowadzi program stypendialny dla uzdolnionych matematyków.„Mistrzowie matematyki” to program skierowany do organizacji pozarządowych, które mogą prowadzić lub już prowadzą programy stypendialne. Organizacje te mogą ubiegać się o dofinansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie utalentowanych matematycznie. Więcej: tutaj

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Osoby w wieku 17-22 lata, które osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Oststni nabór było do 17 grudnia 2018 r. więcej: tutaj

Fundacja Świętego Mikołaja oraz IKEA organizują nabór szkól do funduszu stypendialnego. Każda szkoła, która zgłosi się do programu otrzyma swoje subkonto, gdzie będzie gromadzic fundusze na stypendia.

Uczeń szkoły podstawowej (kl. 5-7), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone wymagania. Kryteria przyznania stypendium  to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna.

Pieniądze ofiarowane przez darczyńców są wypłacane w formie stypendiów bezpośrednio na konto bankowe ucznia/opiekuna prawnego , bez obciążania szkoły kosztami związanymi z obsługą bankową. Każda ze szkół otrzymuje osobny numer konta , przypisany tylko do niej. Konta są zarządzane i obsługiwane przez fundację. więcej: tutaj

Fundacja Pocztowy Dar realizuje program „Przekaz ku przyszłości” . Oststnia 6 edycja skierowanan była do dzici pracowników Poczty Polskiej. Być moze fundacja wróci do otwartej formuły konkursu. Więcej informacji znajdziecie: tutaj

Fundacja EFC realizuje program stypendialny „Marzenie o Nauce”. Inicjatywa skierowana jest do uczniów, którzy zamieszkują  miejscowości do 30 tys. mieszkańców, a dochód w gospodarstwie domowym na jedną osobę nie przekracza 954 PLN netto. Aby przystąpić do rekrutacji należy wypełnić formularz na stronie konkursu do 31 marca 2019 r. więcej : tutaj

Fundacja BGZ BNP PARIBAS prowadzi kolejny nabór do stypendialnego konkursu „Klasy”.O stypendium  mogą ubiegać się uczniowie, którzy bardzo dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną motywację, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej im realizację życiowych planów i marzeń.Program stypendialny zapewnia absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. Termin zgłoszeń mija 14 kwietnia 2020 r. więcej tutaj

Fundacja Santander (wcześniej BZ WBK) realizuje program stypendialny dla uzdolnionej młodziży. Zdobyć można 5000 zł. W roku 2018 uhonorowano nim 20 osób. Nabór prawdopodobnie  w czerwcu 2019. więcej: tutaj