Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Kategoria

Bez kategorii

Półkolonie AZS

Wystartował nabór wniosków o dofinansowanie organizacji półkolonii dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji!

Program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii ma na celu wsparcie i aktywizację jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (fundacji, stowarzyszeń) w organizacji półkolonii na terenie całego kraju.

Więcej tutaj

Drogowskaz

20 lub 50 tys złotych na działania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym można zdobyć od Fundacji Inter cars. DO udziału w programie grantowym Drogowskaz zapraszono organizacje pozarządowe, straże miejskie i gminne, koła gospodyń wiejskich, domy i centra kultury, szkoły, przedszkola, biblioteki, domy kultury i inne jednostki samorządu terytorialnego.

Czas na wniosek mija 30 czerwca.

Więcej tutaj

Wsparcie edukacji MEiN

Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania. Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym. 

Wniosek możecie złożyć do 23 czerwca 2023.

Założeniom tym odpowiadają 4 moduły programu.

Moduły programu

Działania realizowane w ramach programu muszą odpowiadać jednemu z trzech modułów.

  • „Innowacyjna edukacja”, 
  • „Edukacja patriotyczna”, 
  • „Edukacja poprzez sport”, 
  • „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. 

Więcej tutaj

Hala od 4F

Fundacja 4F zaprasza szkoły do udziału w konkursie gratowym. To szansa na nową halę sportową. Czas na zgłoszenie minie 15 czerwca.

Więcej tutaj

Wakacje z LOTTO

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023

Konkurs zakłada wsparcie wyjazdowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w okresie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.

Nabór wniosków trwa do dnia 31 lipca 2023 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonej na realizację programu.

Więcej tutaj

Konkursy grantowe PERN

Fundacja grupy PERN realizuje aż 5 konkursów grantowych, w których mogą wnioskować różne podmioty. Zobaczcie, może to Was zainteresuje. Wnioskować mogą podmioty oddalone max o 100 km od zakładów wskazanych na stronie Fundacji.

Termin na złożenie wniosku mija 30 czerwca 2023 r.

Więcej tutaj.

Inwestycje w oświacie

Dzisiaj ruszyła II edycja programu Inwestycje w oświacie MEIN. Tym razem również dla szkół samorządowych i niesamorządowych. Wnioski można składać do 15 czerwca.

Więcej tutaj

Google wspiera edukację w Polsce :)

Uwaga! Nie publikuję zbędnych reklam i spamu (przecież mnie znacie) To jednak jest HIT. Google chce za darmo wdrażać innowacje w szkołach. A Ty możesz dołączyć.

Jesteś instytucją edukacyjną? – przedszkolem, szkołą podstawową, średnią, publiczną, prywatną, centrum edukacji…..Program finansowany jest w 100% przez Google.

Aby przystąpić do programu, nie musisz obecnie korzystać z narzędzi Google, nie musisz zrezygnować z obecnie wykorzystywanych rozwiązań. Google for Education chce poszerzać umiejętności polskiej kadry o różnorodne narzędzia cyfrowe, pokazać najlepsze praktyki i wesprzeć w całym procesie transformacji instytucji. Oczywiście za darmo 🙂

Odznaki, badge i globalna certyfikacja Google to nie wszystko, co będzie można otrzymać.

TERMIN na zgłoszenia 31 maj 2023r.

LINK do zgłoszenia poniżej:

goo.gle/program-szkoly

#Edukacja#szkoła#InnowacyjnaSzkołaGoogle#nauczyciel#innowacje#laboratoriaPrzyszłosci#cyfrowaTransformacja#GoogleForEducation#GEGPoland

Dostępna przestrzeń publiczna

Dostosowanie placów zabaw do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami to jeden z priorytetów ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

W ślad za tym można wnioskować w 4 modułach o dofinasowanie dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych

Moduł A – kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na likwidację barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych. Planowany budżet modułu to 50,6 mln zł. 

Moduł B – dedykowany jest do kościołów lub innych związków wyznaniowych (czyli nie dla nas :))

Moduł C – mogą z niego skorzystać samorządy terytorialne lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe pożytku publicznego. Moduł pozwala na tworzenie dostępnych placów zabaw lub poprawę ich dostępności. Łączna wysokość środków w tym module to kwota 10,6 mln zł.

Moduł D – o te środki mogą ubiegać się m.in. placówki lecznicze ( to też nie my :))

Pieniądze spore, więc warto. Szczegóły tutaj.

Blog na WordPress.com.

Up ↑