Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00.

więcej: tutaj