Ruszyła już 9 edycja programu BGK dla dzieci w wieku 2 do 8 lat. To jedyny program dedykowany najmłodszym. Jak zawsze do zdobycia 10 tys, zł.Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Nabór wniosków trwa aż do 12 września 2017 r.

więcej: tutaj