Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Maj 2017

Decydujesz- pomagamy TESCO

Trwa III edycja programu „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco. Praktycznie każdy ma szansę na grant w wysokości 5 tys. zł. Zwycięzców poznamy dopiero w listopadzie a więc planujcie zadania na zimę 2017 🙂

Czas do: 31.07.2017 r. (głosowanie żetonami w sklepach Tesco dopiero w październiku)

więcej: tutaj

Wakacje z matematyką

Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” ma na celu zapewnienie dzieciom wakacyjnych atrakcji łączących zabawę z nauką matematyki. O granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Nabór do 20.06.2017 r.
Zgłaszane projekty powinny:

  • być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy I-III i IV-VII i/lub gimnazjów;
  • upowszechniać matematykę;
  • pokazywać przydatność matematyki w życiu codziennym;
  • łączyć naukę z zabawą;
  • angażować dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu;
  • być zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji.

więcej: tutaj

Potrafisz Polsko!

Lubicie działania na rzecz społeczności lokalnej? Celem Programu Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, których przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 000 PLN oraz obywatelskie grupy nieformalne. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu OPP.

Harmonogram realizacji zadań musi być przewidziany w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi od 2 000 do 5 000 PLN.Konkurs jest organizowany przez Fundacja Potrafisz Polsko ze środków Ruchu Kukiz’15. Ruch Kukiz’15 przeznacza zwrot kosztów poniesionych w trakcie kampanii na działalność dobroczynną i społeczną, m.in. na ten konkurs.

Wnioski można składać do 31 maja 2017 r

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑