Konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” ma na celu zapewnienie dzieciom wakacyjnych atrakcji łączących zabawę z nauką matematyki. O granty w wysokości do 5 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne (np. koła naukowe, nauczyciele) z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Nabór do 20.06.2017 r.
Zgłaszane projekty powinny:

  • być skierowane do uczniów szkół podstawowych w podziale na klasy I-III i IV-VII i/lub gimnazjów;
  • upowszechniać matematykę;
  • pokazywać przydatność matematyki w życiu codziennym;
  • łączyć naukę z zabawą;
  • angażować dzieci w spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu;
  • być zrealizowane w trakcie szkolnych wakacji.

więcej: tutaj