Lubicie działania na rzecz społeczności lokalnej? Celem Programu Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych. O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki i kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, których przychody za 2015 r. nie przekroczyły 300 000 PLN oraz obywatelskie grupy nieformalne. Podmioty uprawnione do aplikowania nie muszą posiadać statusu OPP.

Harmonogram realizacji zadań musi być przewidziany w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r. Wysokość wnioskowanej dotacji wynosi od 2 000 do 5 000 PLN.Konkurs jest organizowany przez Fundacja Potrafisz Polsko ze środków Ruchu Kukiz’15. Ruch Kukiz’15 przeznacza zwrot kosztów poniesionych w trakcie kampanii na działalność dobroczynną i społeczną, m.in. na ten konkurs.

Wnioski można składać do 31 maja 2017 r

więcej: tutaj