Potrzebujecie 60 tys. złotych na wymianę międzynarodową. MEN ogłosiło konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych ofert realizujących zadania z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Czasu mamy niewiele bo termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2016 r.

więcej: tutaj