Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Kategoria

Gimnazjum

Bank Aktywnej Młodzieży BZ WBK

Ruszył kolejny nabór w konkursie Bank Aktywnej Młodzieży. W tej edycji dodatkowo punktowane będą projekty związane z tematami dotyczącymi zagadnień ekonomicznych „Ekonomia wokół nas”.
Projekty będzie można składać do 15.11.2017 r.
Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł

więcej: tutaj

mPotęga

Ogłoszono kolejny nabór do programu mPotęga. Jeżeli potrzebujecie kwoty od 2 do 8 tys. złotych na projekt o tematyce matematycznej, ten konkurs jest dla Was. Oczywiście z powodu jego ogromnej popularności o grant nie jest tak łatwo :). O dofinansowanie mogą starać się wszystkie szkoły uczące na etapie co najmniej 4 klasy. Powodzenia 😉

Czasu całkiem sporo: do 10 maja 2017 r.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury już po raz 12 ogłosiło nabór wniosków na wymiany z Ukrainą. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

więcej: tutaj

Wszystkiego dobrego

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia przesyłam serdecznie życzenia wszystkim czytelnikom mojego bloga.

Kochani niech ta magiczna noc będzie czasem odpoczynku od tak skomplikowanej ostatnio codzienności. Oby ten czas pozwolił nam skupić się na tym co najważniejsze- bliskości i rodzinie. Niech miłość Dzieciątka Jezus będzie również naszym udziałem 🙂

Katarzyna Przybysz

Zachować pamięć

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje kolejny nabór w ramach programu „Zachować Pamięć”. Celem programu jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2017 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2017 roku.

więcej: tutaj

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany

Jak co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasił konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.W ramach Funduszu można realizować m.in. wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

W roku 2017 priorytety Funduszu to:
– promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;
– promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie;
– promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu;
– promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski należy składać w systemie online do 30 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 grudnia w Warszawskim Domu technika NOT.

więcej: tutaj

Myśl w ruchu

Trwa V edycja programu „Myśl w ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Program skierowany jest do instytucji kultury i organizacji pozarządowych. W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).

Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach projektu uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

 Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 15 października do 30 listopada 2016.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2017.

więcej: tutaj

Bank Aktywnej Młodzieży BZ WBK

Jutro czyli 17 października 2017 roku rusza nabór w kolejnej edycji konkursu grantowego Fundacji BZWBK, Bank Aktywnej Młodzieży. Tym razem priorytetem są nowe technologie w otaczającym nas świecie. Do zdobycia 15 000 zł. Nabór trwa do 7 listopada 2017.

więcej: tutaj

Równać Szanse 2016 RKG

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Regionalny Konkurs Grantowy”
w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

więcej 🙂

Blog na WordPress.com.

Up ↑