Jak co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasił konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.W ramach Funduszu można realizować m.in. wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

W roku 2017 priorytety Funduszu to:
– promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;
– promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie;
– promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu;
– promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski należy składać w systemie online do 30 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 grudnia w Warszawskim Domu technika NOT.

więcej: tutaj