Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Kategoria

Szkoła średnia

Bank Aktywnej Młodzieży BZ WBK

Ruszył kolejny nabór w konkursie Bank Aktywnej Młodzieży. W tej edycji dodatkowo punktowane będą projekty związane z tematami dotyczącymi zagadnień ekonomicznych „Ekonomia wokół nas”.
Projekty będzie można składać do 15.11.2017 r.
Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł

więcej: tutaj

mPotęga

Ogłoszono kolejny nabór do programu mPotęga. Jeżeli potrzebujecie kwoty od 2 do 8 tys. złotych na projekt o tematyce matematycznej, ten konkurs jest dla Was. Oczywiście z powodu jego ogromnej popularności o grant nie jest tak łatwo :). O dofinansowanie mogą starać się wszystkie szkoły uczące na etapie co najmniej 4 klasy. Powodzenia 😉

Czasu całkiem sporo: do 10 maja 2017 r.

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury już po raz 12 ogłosiło nabór wniosków na wymiany z Ukrainą. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2017 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

więcej: tutaj

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017”! W ramach projektu wszystko jest możliwe, ale ważne jest, abyście dzięki swojej inicjatywie nauczyli się czegoś nowego! Wspólne warsztaty, gry, dyskusje, pokazy pozwolą na przybliżenie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, ale przede wszystkim skutecznie zjednoczą uczestników projektu.

Czas do: 10 marca 2017 r.

Tematy przewodnie na rok 2017 oraz inne informacje : tutaj

Akcja Inkubacja

Macie pomysł na projekt z pogranicza edukacji i obszarów zatrudnienia? Potrzebujecie nawet 80 tys zł, na realizacje swojego innowacyjnego pomysłu?Jak podaje organizator projekty powinny z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej zaś – proponować działania wzmacniające relację rynku pracy z sektorem edukacji.

Kto może?Każdy 🙂 szczególnie młodzież z pokolenia „Z” (urodzeni w latach 1990-1999), organizacje pozarządowe, szkoły różnego szczebla, przedsiębiorcy, osoby prywatne, animatorzy i partnerzy społecznych, instytucje państwowe oraz przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych w obszarze kształcenia i aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt zgłosić może nawet pojedyncza osoba, jednak warto przede wszystkim tworzyć międzysektorowe zespoły – grupy składające się maksymalnie z pięciu osób.

-czas do 16 stycznia 2017 r.

więcej: tutaj

Wszystkiego dobrego

Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia przesyłam serdecznie życzenia wszystkim czytelnikom mojego bloga.

Kochani niech ta magiczna noc będzie czasem odpoczynku od tak skomplikowanej ostatnio codzienności. Oby ten czas pozwolił nam skupić się na tym co najważniejsze- bliskości i rodzinie. Niech miłość Dzieciątka Jezus będzie również naszym udziałem 🙂

Katarzyna Przybysz

Zachować pamięć

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje kolejny nabór w ramach programu „Zachować Pamięć”. Celem programu jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2017 roku, należy złożyć najpóźniej do 15 lutego 2017 roku.

więcej: tutaj

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany

Jak co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasił konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.W ramach Funduszu można realizować m.in. wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

W roku 2017 priorytety Funduszu to:
– promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi;
– promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie;
– promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
– wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu;
– promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Wnioski należy składać w systemie online do 30 grudnia 2016 r. Osoby zainteresowane aplikowaniem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 5 grudnia w Warszawskim Domu technika NOT.

więcej: tutaj

Myśl w ruchu

Trwa V edycja programu „Myśl w ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Program skierowany jest do instytucji kultury i organizacji pozarządowych. W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).

Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach projektu uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

 Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 15 października do 30 listopada 2016.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2017.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑