Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i obywatelskich w ramach kolejnej edycji Programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Podobnie jak w latach ubiegłych,  Fundacja będzie finansowo wspierać  projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty,  ochrony środowiska, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, sportu, ochrony i promocji zdrowia  oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Do programu mogą aplikować organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: placówki wychowawczo-oświatowe, szkoły oraz zespoły szkół, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury, sztuki.  Instytucje te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność biznesową.

  • możliwe jest pozyskanie małych grantów do 10 tys. zł. lub dużych o wartości od 10 do 50 tys. zł.
  • nabór trwa do 31.05. 2016 roku.

więcej: tutaj