15 kwietnia rusza nabór do kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Aktywnej Młodzieży Fundacji BZ WBK. Jesteście gotowi? Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

Macie pomysł na wydanie 15 tys. złotych? Jeżeli tak to poczytajcie więcej na stronie konkursu : tutaj

termin naboru mija : 16 maja 2016 r.