Duże granty dla małych miejscowości!

Do 22 marca 2023 można wnioskować o 40 tys. zł. na realizację projektów wspierających młodzież. Konkurs Duże Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2023 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Civis Polonus

Dotacje mogą otrzymać fundacje, stowarzyszenia, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Istotne jest to czy już otrzymywały one granty z programu Równać Szanse.

Więcej tutaj