Fundacja Batorego oferuje dotacje do 60 tys zł. na działania służące integracji osób z doświadczeniem uchodźctwa.

Nie są to środki na działalność szkolną, ale temat ważny i ciekawy. Poczytajcie.

Więcej tutaj