WFOŚiGW w Katowicach ogłosił 9 już edycję programu „Zielona pracownia”.Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023” skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Więcej tutaj

Zgłoszenia do 3 lutego 2023 roku do godz. 15.30.