Fundacja PZU ogłasza kolejne nabory . W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości dwa konkursy dotacyjne: „NIEPODLEGŁA 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach” oraz „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą” wzbogacone są o dodatkowe wymagania, które należy spełnić, aby otrzymać dotację.

W ramach wyżej wymienionych projektów należy uwzględnić elementy pogłębiające wiedzę uczestników dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególnie wysoko oceniane będą projekty, uwzględniające poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego.

Organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:
• „NIEPODLEGŁA 2018. Z Fundacją PZU po lekcjach” – nabór od 13.07.2018 r.,
• „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”- nabór od 20.07.2018 r.,
• „NIEPODLEGŁA 2018. Fundacja PZU z Kulturą” – nabór od 27.07.2018 r.,

więcej