Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Maj 2018

Zmieniaj Świat z BUDIMEXEM

Nawet 500 tys zł. na Wasz pomysł? Tak! Taką wysokość grantu przewidział Budimex z okazji swojego 50-lecia dla zwycięskiej organizacji. Projekt musi być innowacyjny, wprowadzać nieszablonowe rozwiązania i działać na rzecz lokalnej społeczności. Powinien być trwały, przynosić korzyści długo po zakończeniu programu. Dlatego nie może być samym działaniem, powinien pozostawić trwały ślad – dosłownie, w ramach projektu należy coś zbudować, wyremontować, zmodernizować.

Czas do 10.07.2018 r.

więcej: tutaj

„Godność. Wolność. Niepodległa” MEN

Program „Godność. Wolność. Niepodległość” umożliwia uzyskanie pieniędzy na organizację obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Wnioski o dofinansowanie szkoły powinny kierować do organów prowadzących do 11 czerwca br. Pieniądze na realizację zadania rocznicowego zostaną przekazane szkołom do 28 września br.W ramach projektu organ prowadzący powinien zapewnić 20 proc. wkładu własnego kwoty niezbędnej na przygotowanie i promocję zadania.

Projekty szkół i placówek oświatowych powinny obowiązkowo zawierać organizację wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków, oraz zorganizowanie wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej. Dodatkowo mogą uwzględniać inne działania z zakresu edukacji patriotycznej, a w szczególności: koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Zadanie określone we wniosku powinno być zrealizowane do 30 listopada br

więcej: tutaj

My Polacy- niepodlegli, przedsiębiorczy

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, mogą stać się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą okazją do przygotowania niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w szkołach.

Maksymalne dofinansowanie to 5000 zł na realizację wytypowanego w konkursie wydarzenia szkolnego.

czas do 5 .lipca 2018 r.

więcej: tutaj

Granty Serce Rośnie

Fundacja „Wawel z Rodziną” chce pomóc tym, którzy wiedzą, że pomagając dzieciom dziś, kształtują lepsze jutro. Dlatego środki finansowe zebrane w trwającej obecnie akcji charytatywno-konsumenckiej „Serce Rośnie” Fundacja w całości przeznaczy na realizację innowacyjnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci!

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zajmujące się pracą z dziećmi, które do 6 czerwca zgłoszą swój projekt, mogą otrzymać środki na realizację własnych pomysłów. Przyłączając się do akcji „Serce Rośnie”,  beneficjenci mają realny wpływ na wysokość przekazanych im kwot dofinansowań!

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑