Fundacja „Wawel z Rodziną” chce pomóc tym, którzy wiedzą, że pomagając dzieciom dziś, kształtują lepsze jutro. Dlatego środki finansowe zebrane w trwającej obecnie akcji charytatywno-konsumenckiej „Serce Rośnie” Fundacja w całości przeznaczy na realizację innowacyjnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci!

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne zajmujące się pracą z dziećmi, które do 6 czerwca zgłoszą swój projekt, mogą otrzymać środki na realizację własnych pomysłów. Przyłączając się do akcji „Serce Rośnie”,  beneficjenci mają realny wpływ na wysokość przekazanych im kwot dofinansowań!

więcej: tutaj