Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Sierpień 2018

Regionalny Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, miejskie i gminne domy kultury, organizacje pozarządowe, Ochotnicze Straże Pożarne, nieformalne grupy dorosłych. Mozna pozyskać nawet 8 500 zł.

więcej: tutaj

Moja Mała Ojczyzna BGK

Ruszyła II edycja programu „Moja Mała Ojczyzna” Fundacji BGK. Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania
dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.W konkursie mogą brać udział: fundacje; stowarzyszenia; biblioteki publiczne; domy kultury; jednostki samorządu terytorialnego. Czas na składanie wniosków mija: 16 września 2018 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach wybranego tylko jednego z poniższych koszyków grantowych:
1) Koszyk nr I: w kwocie do 30 000 zł brutto
2) Koszyk nr II: w kwocie do 20 000zł brutto
więcej: tutaj

Generacja 5.0 Fundacji BGK

Właśnie ruszył zapowiadany od zimy konkurs grantowy Fundacji BGK Generacja 5.0.

Projekty wspierające ludzi 50+ mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki i domy kultury ( z miejscowości do 20 tys. mieszkańców). Do Konkursu mogą być zgłaszane Projekty w ramach jednej z poniższych ścieżek :
1) Ścieżka I:
– Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od
6 do 18 lat;
– warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy;
– warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy.
2) Ścieżka II:
– Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +;
– Projekty przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów
edukacyjnych;
– warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy

czas do: 23 września 2018 r. , kwota max 15 tys. zł.

więcej: tutaj

Dentysta w szkole…

Kolejna szansa na zmianę w naszych szkołach…

Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

czas do 31.08.2018 r.

więcej :tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑