Ruszył nabór do II. edycji Programu Grantowego ENERIS, w której przyznanych zostanie 10 grantów w wysokości do 3 tys. zł na działania takie jak: programy edukacyjne z zakresu ekologii czy np.: walki ze smogiem, skierowane do społeczności lokalnej, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np.: budowanie kompostowników, ogródków przyszkolnych, osiedlowych klombów), poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, tworzenie i wzmacnianie wspólnoty międzypokoleniowej w oparciu o ideę ochrony środowiska, ochrona i rozwój ekosystemów (np.: zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów), szeroko rozumiana poprawa jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii itp.Program realizowany jest indywidualnie w 10 lokalizacjach. Sprawdź czy Twoja szkoła leży na terenie objętym konkursem : tutaj

czas do: 30 kwietnia 2017 r.