Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasił drugi nabór wniosków do programu „Wolontariat dla dziedzictwa”. Nabór potrwa do 31 marca 2017 r. Kwota minimalna to 10 tys. zł. a maksymalna 40 tys. – poziom dofinansowania 80%. Uprawnione są wyłącznie organizacje pozarządowe.

więcej: tutaj