Ruszył nabór do kolejnej edycji programu „Po stronie natury”. Tym prazem hasłem przewodnim są INICJATYWY SPOŁECZNE. Celem konkursu grantowego „Inicjatywy społeczne PSN” jest kształtowanie świadomości i postawy ekologicznej wśród społeczeństwa oraz wspieranie lokalnych inicjatyw służących dbaniu o naturę. Partnerem konkursu są Partnerzy Programu Po Stronie Natury – Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna Arka oraz REKOPOL Organizacja Odzysku S.A. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych oraz instytutów naukowych i badawczych.

Można zdobyć nawet 15 tys. zł.

Czas na złożenie wniosku upływa: 27.04.2017 r.

więcej: tutaj