Interesujecie się problemami osób starszych? Chcielibyście opracować dobry projekt wspierający osoby w podeszłym wieku? Znane już ze wsparcia tej grupy wiekowej Towarzystwo Inicjatyw Twórczy ę prowadzi nabór do programu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”, którego głównym celem jest wyinkubowanie trzech innowacji społecznych dot. budowania lokalnych sieci wsparcia na rzecz niesamodzielnych osób starszych i/lub poprawy jakości życia oraz wzrostu aktywności zawodowo-społecznej ich nieformalnych opiekunów. Bezpośrednim wsparciem w projekcie objętych zostanie trzydzieści sześć nowatorskich pomysłów rozwijanych przez dwuosobowe zespoły. Rozwijane innowacje społeczne będą dotyczyły środowiskowych form wsparcia dla zależnych osób starszych w miejscu ich zamieszkania i/lub dla ich opiekunów w ramach tzw. opieki wytchnieniowej. Trzydzieści z nich otrzyma dotację w wysokości 20-50 tys. zł na testowanie rozwiązania, a trzy najlepsze, o wysokim potencjale wdrożeniowym, będą upowszechniane na skalę całego kraju i włączane do polityk publicznych jako rozwiązania systemowe.

  • czas na zgłoszenie listu intencyjnego do:28.02.2017 r.

więcej: tutaj