Macie pomysł na projekt z pogranicza edukacji i obszarów zatrudnienia? Potrzebujecie nawet 80 tys zł, na realizacje swojego innowacyjnego pomysłu?Jak podaje organizator projekty powinny z jednej strony odpowiadać na problemy systemu edukacji w kontekście wyzwań, jakie stawia przed nim zmieniający się rynek pracy, z drugiej zaś – proponować działania wzmacniające relację rynku pracy z sektorem edukacji.

Kto może?Każdy 🙂 szczególnie młodzież z pokolenia „Z” (urodzeni w latach 1990-1999), organizacje pozarządowe, szkoły różnego szczebla, przedsiębiorcy, osoby prywatne, animatorzy i partnerzy społecznych, instytucje państwowe oraz przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych w obszarze kształcenia i aktywizacji zawodowej młodych ludzi. Projekt zgłosić może nawet pojedyncza osoba, jednak warto przede wszystkim tworzyć międzysektorowe zespoły – grupy składające się maksymalnie z pięciu osób.

-czas do 16 stycznia 2017 r.

więcej: tutaj