Kolejna edycja konkursu Fundacji CEMEX to szansa dla praktycznie wszystkich, którzy sąsiadują ze spółkami firmy. Projekty można składać w następujących obszarach tematycznych: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie, Sport, Projekty szkolne. Cele projektu muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” oraz celami statutowymi wnioskodawcy,miedzy innymi:
* wyrównywania szans edukacyjnych
* wspomagania rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży
* zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
* pobudzania świadomości ekologicznej społeczeństwa
* wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze
* programów wspierających rozwój środowisk kulturalnych
* zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych poprzez mobilizowanie do aktywności i aktywizacji pomiędzy instytucjami i organizacjami pozarządowymi
* inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Sprawdź czy Twoja szkoła/instytucja jest uprawniona do wnioskowania: tutaj

Więcej o konkursie: tutaj