Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę i zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations

więcej: tutaj