Ruszyły nabory w konkursach Fundacji PZU. Terminarz naborów:

„Z PZU po lekcjach” do 30.06.2016 r.

„PZU z Kulturą” do 21.06 2016 r.

„Młodzi niepełnosprawni -sprawni  z PZU” do 14.06.2016 r.

Oczywiście w trybie ciągłym można zgłaszać się do tej Fundacji jako szkoła, gdyż wymienione powyżej konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych.

więcej:tutaj