Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Miesiąc

Kwiecień 2016

Granty Eneris

Celem Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” jest ochrona środowiska poprzez realizację lokalnych działań. W ramach I. edycji Programu przyznanych zostanie 13 grantów w wysokości do 5 tys. zł na działania takie jak np.: programy edukacyjne z zakresu ekologii skierowane do społeczności lokalnej, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej, integrowanie społeczności lokalnych wokół idei ochrony środowiska itp.

Do udziału zapraszamy szkoły, organizacje non-profit i grupy nieformalne (po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Program realizowany jest w całej Polsce: od Pruszcza Gdańskiego do Kłodzka i Jaworzna, od Gorzowa Wielkopolskiego do Sochaczewa. Szczegółowa, na stronie konkursu należy sprawdzić czy nasza szkołą leży w odpowiedniej lokalizacji.

Masz ekopomysł – zgłoś go. Na zgłoszenia czekają od 14 kwietnia do 18 maja 2016.

więcej: tutaj

Konkurs Auchan

W roku 2016,  z okazji 20-lecia działalności, Fundacja Auchan na rzecz młodzieży ogłasza Jubileuszowy Konkurs Grantowy na realizację projektów adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat, w obszarach: zdrowie, edukacja, integracja społeczna.

Warunkami koniecznymi do uzyskania pozytywnej decyzji są:

• zgodność projektu z misją i celami Fundacji Auchan na rzecz młodzieży
• wiek beneficjentów:   5-25 lat

Wnioski można składać w terminie do 31 maja 2016 roku, w najbliższym sklepie Auchan.

więcej: tutaj

Bank Aktywnej Młodzieży BZ WBK

15 kwietnia rusza nabór do kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Aktywnej Młodzieży Fundacji BZ WBK. Jesteście gotowi? Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

Macie pomysł na wydanie 15 tys. złotych? Jeżeli tak to poczytajcie więcej na stronie konkursu : tutaj

termin naboru mija : 16 maja 2016 r.

Wymiany Międzynarodowe MEN

Potrzebujecie 60 tys. złotych na wymianę międzynarodową. MEN ogłosiło konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych ofert realizujących zadania z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

Czasu mamy niewiele bo termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2016 r.

więcej: tutaj

Aktywni w regionie

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i obywatelskich w ramach kolejnej edycji Programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Podobnie jak w latach ubiegłych,  Fundacja będzie finansowo wspierać  projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty,  ochrony środowiska, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, sportu, ochrony i promocji zdrowia  oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Do programu mogą aplikować organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: placówki wychowawczo-oświatowe, szkoły oraz zespoły szkół, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury, sztuki.  Instytucje te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność biznesową.

  • możliwe jest pozyskanie małych grantów do 10 tys. zł. lub dużych o wartości od 10 do 50 tys. zł.
  • nabór trwa do 31.05. 2016 roku.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑