Ruszył rządowy program Ekopracownie, zielone serca szkoły.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wojewódzkie Fundusze w Lublinie, Opolu i Warszawie już ogłosiły swoje nabory. Wyposażenie za nawet 75 tys. mogą zdobyć 2 szkoły na każdy powiat. Szukajcie informacji w swoich WFOŚiGW.

Więcej tutaj