Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w programie, w którym można zgłaszać pomysły na ekologiczne projekty, a najlepsze z nich zostaną nagrodzone grantami! Do zdobycia jest 2000 zł. Celem tej inicjatywy jest nie tylko edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ekologicznych postaw, ale także zachęcanie do aktywnego działania na rzecz ochrony klimatu.

Wniosek można założyć do 17 kwietnia 2023 r.

Więcej tutaj