Fundacja LOTTO ogłosiła program ”SPORTOWO KULTURALNIE LOKALNIE” wspierający projekty infrastrukturalne czyli remont albo budowę obiektów sportowych lub kulturalnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W konkursie mogą startować organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie sportu lub kultury, będące właścicielami bądź najemcami infrastruktury. Do zdobycia jest nawet do 200 tys. zł na realizację zgłoszonego projektu.

Poza wnioskiem szykujcie się na glosowanie graczy Lotto. Dopiero pierwszych 5 z każdego województwa otrzyma darowizny.

Jak podaje Fundacja, poprzez stronę http://www.gramywygrywamy.pl każdy może opisać lokalne potrzeby tj. czego brakuje w jego najbliższej okolicy i jakich inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu lub kultury by oczekiwał. Jeżeli zgłoszony w konkursie projekt będzie odpowiadał na zapotrzebowanie znajdujące się na stronie http://www.gramywygrywamy.pl w trakcie oceny dostanie dodatkowe 10 punktów.

Wnioski w konkursie można składać do 13 września 2022 r.

Więcej tutaj