Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Data

20 lipca 2022

DREWNO JEST Z LASU

Nawet 100 tys. zł. na budowę lub modernizację obiektu drewnianego oraz promocję drewna i głównego jego dostawcy czyli- Lasów Państwowych 🙂 Do końca sierpnia wnioskować mogą:

  • organizacje pozarządowe,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • samorządy i ich jednostki organizacyjne,
  • parafie i osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych działające legalnie na terenie Polski.

Więcej tutaj

Programy Fundacji PZU

Wraz z wakacjami Fundacja PZU realizuje kolejne nabory w swoich konkursach dotacyjnych.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe) mogą aplikować  o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Aktualne nabory:

  1. „Fundacja PZU z Kulturą”, który umożliwia dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury poprzez udział w interesujących wyjazdach do instytucji kultury oraz warsztatach edukacyjnych – nabór wniosków do 01.08.2022  r.,
  2.  „Z Fundacją PZU po lekcjach”  ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży – nabór wniosków będzie trwał od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

Blog na WordPress.com.

Up ↑