Nawet 100 tys. zł. na budowę lub modernizację obiektu drewnianego oraz promocję drewna i głównego jego dostawcy czyli- Lasów Państwowych 🙂 Do końca sierpnia wnioskować mogą:

  • organizacje pozarządowe,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • samorządy i ich jednostki organizacyjne,
  • parafie i osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych działające legalnie na terenie Polski.

Więcej tutaj