Właśnie rusza pierwszy w 2018 r. nabór do Banku Aktywnej Młodzieży. Hasła przewodnie w I edycji 2018 roku brzmią:

„Ignacy Paderewski –sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność: oraz

„100 – lecie odzyskania niepodległości”.

Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty wpisujące się w hasła tej edycji naboru.

max 10 000 zł. , czas do: 21.05.2018 r

więcej: tutaj