Fundacja CEMEX realizuje kolejny nabór do konkursu grantowego. Szansę na dofinansowanie mają jedynie organizacje i instytucje położone w regionie działalności CEMEX. Celem jest wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowanych w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX,  Lista aktualnych lokalizacji działalności grupy CEMEX dostępna jest na stronie internetowej http://www.cemex.pl/znajdz-swoja-lokalizacje.aspx

czas do 02.03.2018 r. do godz. 24:00

Więcej: tutaj