Ruszył kolejny BDU Fundacji BZ WBK. Hasło przewodnie I edycji 2018 roku brzmi: „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”.
Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty wpisujące się w hasło tej edycji
naboru. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 5.000,00 zł.

Czas  do 23 lutego 2018 r.

więcej: tutaj