14 marca 2016 ruszyła trzecia edycja mPotęgi mFundacji. Projekty mogą zgłaszać szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie wyższe, biblioteki i grupy nieformalne (np. koła naukowe, rada rodziców) reprezentowane przez organizację partnerską. Wnioskujący mogą zgłaszać projekty własnego pomysłu w dwóch kategoriach:

1.adresowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz

2.kierowane do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich.

Najciekawsze inicjatywy otrzymują granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Nabór wniosków potrwa dwa miesiące, do 10 maja 2016 r. Partnerem programu po raz kolejny została Fundacja Dobra Sieć, która współpracuje z mFundacją od 2014 r.

więcej: tutaj