Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”.
Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.
Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.

więcej: tutaj