Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Data

10 stycznia 2016

„Zachować pamięć”

 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”.
Program skierowany jest do młodych ludzi z Polski, Niemiec i ewentualnie trzeciego kraju, którzy chcą wspólnie odwiedzić wybrane miejsce pamięci w Polsce lub Niemczech i intensywnie zająć się tematyką narodowego socjalizmu.
Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą.
Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.

więcej: tutaj

„Patriotyzm jutra”

Muzeum Historii Polski ogłosiło VIII edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. Nabór wniosków potrwa do 7 lutego 2016 r. Jeżeli Wasza szkoła chciałaby zrealizować projekt wpisujący się w cel konkursu warto poszukać odpowiedniego partnera.

więcej: tutaj

Blog na WordPress.com.

Up ↑