ch966

W związku z dużym zainteresowaniem programem dotacyjnym Chrzest966, Narodowe Centrum Kultury ogłasiło II nabór do programu.
Celem strategicznym programu jest zwiększenie świadomości Polaków w całym kraju na temat roli i znaczenia chrztu jako jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. W pierwszym naborze spłynęło ponad 500 wniosków, dotację zyskało około 40.
Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2016

więcej: