Szukaj

Fundusze na edukację

Strona poświęcona źródłom grantów i dotacji dla szkół, domów kultury, bibliotek oraz stowarzyszeń i fundacji …

Data

22 grudnia 2015

Kampania Wolontariuszy KP

logoKW

Do 13 stycznia możemy zdobyć 10 tys. złotych na realizację naszego pomysłu oraz wsparcie wolontariuszy Kampanii Piwowarskiej. „Kompania Wolontariuszy” to wieloletni program wolontariatu Kompanii Piwowarskiej, która jako firma prowadząca odpowiedzialny biznes, rozumie swoją społeczną rolę i podejmuje działania służące ludziom. Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz dobra publicznego w realizacji ich działalności statutowej. Program dedykowany jest dla tych którzy z potrzeby serca, z energią i otwartością, angażują się w działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Dla mnie to nowe źródło, wiec jeżeli ktoś ma doświadczenia związane z pozyskiwaniem takiego grantu proszę o podzielenie się tym w komentarzu poniżej.

czytaj więcej

Lokalne Inicjatywy Ekologiczne OPUS

opus_logo

Centrum OPUS zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przygotowanym pod egidą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tegorocznej edycji Lokalnych Inicjatyw Ekologicznych Centrum OPUS przyzna ok. 20 grantów w wysokości od 5.000 zł do 20.000 zł. Celem konkursu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Lokalna inicjatywa ekologiczna jest więc zespołem spójnych, zaplanowanych działań służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju.

Podmioty uprawnione: grupa nieformalna (min. 5 osób), która składa projekt za pośrednictwem organizacji pozarządowej; organizacja pozarządowa lub podmiot z art. 3 ust. 3 który występuje samodzielnie lub występuje w imieniu grupy nieformalnej lub występuje jako Partner dla grupy nieformalnej: placówka oświatowa; rada sołecka; rada osiedla; spółdzielnia mieszkaniowa; wspólnota mieszkańców.

  • czas składania wniosków mija 8.01.2016 do godziny 16.00

więcej:

Blog na WordPress.com.

Up ↑