Konkurs na dofinansowanie w 2016 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Do 15 listopada mamy czas na składanie wniosków.

zadanie nr 1 – zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), realizowane w terminie od 4 stycznia do 31 marca 2016 r.

zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będą realizowane w terminie od 18 stycznia do 10 grudnia 2016 roku. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez: kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,  inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej: tutaj