kronenberg

Od 7 września do 2 października potrwa nabór wniosków w kolejnym konkursie grantowym Fundacji City Handlowy.Nie czekajcie na ostatnią chwilę gdyż instytucje ubiegające się o dotację muszą zarejestrować się w Systemie najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą zakończenia naboru wniosków.
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
II. ROZWÓJ LOKALNY
Priorytety opieki zdrowotnej
Polityka społeczna
Nauka przedsiębiorczości

więcej : tutaj