Fundacja PFR zaprasza do programu grantowego. Grant o wartości 5000 zł. może otrzymać szkoła, fundacja, stowarzyszenie i inne podmioty. Zadanie to przygotowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

Czas na zgłoszenie mija 8 maja.

Więcej tutaj