Ruszyła kolejna edycja Poznaj Polskę. W pierwszej kolejności wnioskować mogą (od 6.03) organy prowadzące, które dotąd nie korzystały z programu. Pozostali mogą się przygotować na 20 marca 2023. Nabór ruszy o godz. 10.00.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
    – przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Więcej tutaj